Diensten

1. Debiteurenbeheer
2. Buitengerechtelijke Incasso
3. Procederen
4. Executie

 

2. Buitengerechtelijke incasso

Binnen de samenwerkende partners kunt u eenvoudig uw vordering uit handen geven. Niet alleen voor bulk-opdrachten kunt u bij Gerechtsdeurwaardernederland terecht, maar ook voor één of enkele vorderingen.
Tijdens het buitengerechtelijk incassotraject worden aanmaningen verstuurd en wordt telefonisch getracht de vordering te innen. In dit stadium worden nog niet de collega’s binnen Gerechtsdeurwaardernederland ingeschakeld.
Is er sprake van Bulk-incasso, kunnen de incasso’s per postcodegebied worden verdeeld over Gerechtsdeurwaardernederland. Het voordeel hiervan is dat meteen via een Credit-check kan worden gezien of de debiteur verhaal biedt. Hierdoor heeft u als klant een adequaat antwoord en tegen lage kosten aangaande uw debiteurenportefeuille. Na het minnelijke traject volgt een gerechtelijk traject, waarbij één van de partners waar de zaak is binnen gekomen de regie houdt. Dankzij de korte en snelle lijnen wordt de opdracht voortvarend door de collega uitgevoerd. Uiteraard voert de collega de vaste Credit-check, alvorens de opdracht uit te voeren, teneinde onnodige kosten te voorkomen. Indien de debiteur geen verhaal biedt zal de zaak terug gestuurd worden naar de oorspronkelijke opdrachtnemer(gerechtsdeurwaarder).