Wie zijn we

GerechtsdeurwaarderNederland.nl is een landelijk dekkend netwerk van gerechtsdeurwaarders en incassospecialisten. De deelnemende kantoren zijn geselecteerd op de hoogwaardige kwaliteit van de verschillende diensten, ieder afzonderlijk kantoor kan in zijn regio als toonaangevend gekwalificeerd worden.
GerechtsdeurwaarderNederland.nl kenmerkt zich door de zelfstandige en regionaal sterke kantoren, en biedt u de voordelen van een organisatie met enerzijds landelijke dekking maar anderzijds met de expertise en kennis van de regionale en lokale markt. Door de samenwerking kan de verhaalbaarheid van vorderingen beter worden ingeschat, zodat onnodig hoge kosten kunnen worden voorkomen.

 

De verscheidenheid van de aangesloten deurwaarderskantoren staat voorts garant voor een brede dienstverlening. Bulkopdrachten, specialistische opdrachten voor de advocatuur, of de reguliere deurwaarderswerkzaamheden; u kunt voor alles bij ons terecht. En wat uw opdracht ook inhoudt; een hoge snelheid van handelen is gegarandeerd door afspraken tussen de kantoren onderling.

 

Voor het dichtstbijzijnde deelnemende deurwaarderskantoor voert u uw postcode in en neem contact op voor meer informatie.

 

Wilt u weten welk kantoor u moet selecteren voor een door ons uit te laten voeren opdracht, voer dan de postcode in van het adres waar de opdracht moet plaatsvinden.