Diensten

1. Debiteurenbeheer
2. Buitengerechtelijke Incasso
3. Procederen
4. Executie

 

4. Executie

Nadat er een vonnis is gekregen zal nog steeds het gerechtsdeurwaarderskantoor waar u de vordering uit handen heeft gegeven de regie bepalen en afhankelijk van de soort executie-opdracht, bijvoorbeeld een loonbeslag, of bankbeslag, het aanspreekpunt blijven. Dit zal alleen anders zijn indien er beslag op de inboedel moet worden gelegd, ter plaatse waar de debiteur woonachtig is. De collega binnen de samenwerking gaat met deze specifieke opdracht op pad. Uiteraard blijft uw aanspreekpunt de oorspronkelijke deurwaarder. Hij kan praktisch real-time zien wat de stand van zaken is.
Aan de hand van de postcode van de debiteur kunt u via de postcodelijst zien welke collega de zaak in behandeling heeft.